indisk blå påfågel

Avel

En vuxen påfågel i god kondition kan para sig med upp till fem hönor. Ett rätt sammansatt avelspar skall helst bestå av en tupp som är något år äldre än hönan. En del föredrar att ha äldre djur i aveln, detta för att få kraftigare och mer snabbväxande kycklingar. Detta går alldeles utmärkt att göra då påfåglar kan bli mycket gamla och är avelsdugliga även vid hög ålder. Vilken ålder påfågeln än må ha är det viktigaste att fågeln är frisk. En frisk fågel är aktiv, har en glänsande fjäderdräkt, raka ben och tår och en klar blick.

När man väljer påfåglar till avel skall man välja honor och hanar som är obesläktade med varandra. Inavel kan leda till många problem med både ägg och kycklingar. De egenskaper man avlar på är bland annat att djuret ska ha ett bra temperament och kraftiga och friska fåglar.

Könsmognad

Påfåglar blir normalt könsmogna vid två års ålder men det händer att påfågelhönor i sällsynta fall lägger befruktade ägg redan som 1-åringar. De lägger dessa ägg sent på sommaren efter det att de har blivit 1 år. Den största chansen för att en åring skall lägga ägg är när hon går i samma hägn som en vuxen påfågelhanne. En vuxen hane är en påfågel som är minst tre år.

Släpets betydelse

En påfågeltupp har inte ett fullt utvecklat släp förrän han blir tre år. Släpet blir längre och fylligare mellan två till tre års ålder. Efter det att påfågeltuppen är fem eller sex år kommer släpet att förbli konstant i längd och kvalité för resten av fågelns liv så länge som fågeln förblir frisk.

Släpet är väldigt viktigt för påfågelns fortplantningscykel.  En två år gammal tupp som har ett 1-2 meter långt släp kommer att bli ett bättre avelsdjur vid den åldern än en påfågeltupp i samma ålder som har ett kortare släp.

Påfågeltuppen tappar sina fjädrar i slutet av sommaren varje år, när detta sker är parningssäsongen över.

Under senvintern börjar släpet återigen att växa ut. 

indisk blå påfågel

indisk blå påfågel

indisk blå påfågel

 

 

indisk blå påfågel

indisk blå påfågel

indisk blå påfågel

Ägg & ruvning

Häckningstiden börjar i regel i april och sträcker sig till augusti. Påfågelhönor börjar lägga ägg i april, och lägger ett ägg varannan dag tills hon har lagt en samling om 5-10 ägg. Äggen är gräddvita till ljusbruna i färgen och är liknande i storlek som kalkonägg. Ett påfågelägg väger ca 100 g. Om man hela tiden plockar äggen ifrån hönans rede för att lägga i äggkläckningsmaskin kan hönan lägga så många som upp till 30 ägg under en sommar. Det tar ca 28 dagar innan kycklingarna kläcks.

Påfågelhönor som tillåts gå fritt gömmer gärna sina reden i högt gräs, runt och under buskar och i rishögar. Redet görs som en fördjupning urkrafsad i jorden som hon sedan fodrar med gräs. Under tiden som de ruvar är de också väldigt sårbara för rovdjursattacker. Att få en höna att ruva på den platsen man själv vill är så gott som omöjligt. Har honan väl bestämt sig för att lägga sig på ett visst ställe så får man finna sig i det. Har man dock problem med räv eller andra rovdjur kan det vara vanskligt att låta henne ligga helt oskyddad ute i skogen. Har man efter alla försök ändå inte fått henne att tänka om angående ruvplats får man helt enkelt ta och skydda henne. Det man kan göra i detta fallet är att helt enkelt bygga en tillfälligt gård runt henne, åtminstone tills kycklingarna är kläckta.

Hönor som är i inhägnader använder sig gärna av gamla trälådor, tomma tunnor, tillsnickrade reden etc. Redena kan man sen fylla med kutterspån, hö eller halm.

Mer info om hur man ska gå tillväga med kläckäggen och kläckning i maskin hittar ni på hönssidorna avel och kycklingar och kläckningsmetoder.

Nykläckta påfågelkycklingar

Torka & samla kraft

Efter att kycklingen har kläckts låter man den stanna kvar i kläckaren i 12-24 timmar. Detta för att de ska ha gott om tid för att torka och samla tillräckligt med styrka för att stå på benen. När de kläcks är påfågelkycklingarna gula och bruna.

Flyger tidigt

En annan sak man också måste tänka på är att man behöver ha ett tak över kycklingburen, kycklingarna flyger förvånansvärt bra redan när de är endast ett par veckor gamla. Var noga med vilken typ av underlag du använder till kycklingarna, se till att de har något att gå på som inte är glatt, det kan göra att de halkar och inte utvecklar rätt benmuskler. Till alla våra påfågelkycklingar och även till våra hönskycklingar använder vi oss av en grön golvmatta (liknar plastgräs), där får de bra fäste och benen riskerar inte att glida isär.

Man måste även vara uppmärksam på att påfågelkycklingar behöver värme längre tid än vanliga fasankycklingar, då de har en längre uppväxttid. Fuktighet och kyla är farligt för kycklingarna särskilt den första veckan. De små kycklingarna måste hanteras väldigt varsamt ända tills de har fått fjädrar.

Värme

När de har torkat är det dags att flytta dem till en egen bur med värmelampa. Under lampan skall det vara ca 37 grader, att rekommendera är att man har en termometer under lampan för att hålla koll på temperaturen. Om temperaturen är för hög kommer kycklingarna att lägga sig i en ring runt lampan, om det är för kallt lägger de sig tätt ihop. Det är viktigt att utrymmet är tillräckligt stort så att inte kycklingarna behöver klättra på varandra för att hålla sig varma. 

 

 

 

blå påfågel

indisk blå påfågel

indisk blå påfågel

Mat till de små

De första 48 timmarna lever kycklingarna på den s k gulesäcken. Därför räcker det om man ger dem mat när de är ca 1 dygn gamla, däremot ska man ge dem vatten med en gång då de annars kan bli uttorkade fort.

Då påfågelkycklingarna kan vara svåra att få att äta när de är nykläckta är det viktigt att man inte heller väntar för länge med att försöka få i dem mat.

Om de får mat för tidigt kan de lätt få maginfektioner, något som syns på avföringen som blir klibbig och slemmig. Avföringen klumpar ihop sig och fastnar vid tarmöppningen. Resultatet blir en hängig kyckling som i värsta fall kan dö.

Om det bildas klumpar tar man bort dem mycket försiktigt  genom att blöta upp allt med en trasa med ljummet vatten och sen försiktigt peta bort avföringen. 

Foder

 

Vatten

Rent och fräscht vatten måste finnas tillgängligt hela tiden till kycklingarna. Det finns små vattenautomater som är speciellt lämpade för små kycklingar vilka är bra att använda medan de är små men var uppmärksam då de minsta kycklingarna även kan drunkna i dessa, något vi tyvärr själva har fått erfara. För säkerhets skull bör man ta och lägga glaskulor eller dylikt där kycklingarna kommer åt att dricka av vattnet.

Om man inte har tillgång till dessa kan man ge vattnet i små, grunda skålar men då är det viktigt att man lägger glaskulor, stenar eller dylikt i vattenskålen så att inte kycklingarna kan drunkna i vattnet.

När det gäller påfågelkycklingar så behöver man alltid lägga något glänsande i vattnet för att få de intresserade av vattnet så att de dricker.

Påfågelkycklingar måste lära sig att äta!

Kycklingar som är under en vecka bör hållas i små grupper så att de kan lära sig att äta och dricka utan att behöva tävla med varandra.

Ibland behöver man lära kycklingarna att äta och dricka. Detta kan man göra genom att placera en annan kyckling som är 3-4 dagar äldre hos dem och som har lärt sig att äta och dricka. Små hönskycklingar och fasankycklingar kan också användas till detta. Om det inte finns några kycklingar tillgängliga kan man istället placera något skinande föremål i mat och vattenskålen som kycklingarna kan picka på. Medan de pickar på föremålet lär de sig samtidigt att äta och dricka. Man kan samtidigt förse kycklingarna med finklippt sallad och gräs som man blandar upp deras mat med. Den gröna färgen verkar fånga kycklingens intresse och samtidigt blir det en naturlig matkälla för kycklingarna.

Fler tips...

...på hur man lär påfågelkycklingarna att äta (hur man går tillväga själv utan hjälp av andra kycklingar)

* Släpp foder framför dem och låt som påfågelhönan. Kom ihåg att det är du som är deras mamma.

* Peka på fodret och picka med fingret.

* Så fort någon av kycklingarna har lärt sig kommer de att lära av varandra.

* Doppa försiktigt spetsen på näbben i vattnet för att lära dem att dricka, peka ut vart vattnet står och droppa lite vatten på näbben.

Underlag/Ströbädd

Lämpligt strö till kycklingarna är kutterspån, vanligt sågspån eller tvättad sand alternativt havssand. Sanden har som fördel att den är lätt att hålla ren, den dammar inte och kycklingarna gillar att picka i sig sanden.

För att kycklingarna ska få en möjlighet att utveckla rätt benmuskler kan det också vara på sin plats att ha en grön plastmatta underst (grön dörrmatta som liknar gräs). Den förhindrar att benen glider isär vilket i sin tur kan ge kycklingarna benfel.

 

 


 

indisk blå påfågel, påfågelkyckling

indisk blå påfågel, påfågelkyckling

indisk blå påfågel, påfågelkyckling

indisk blå påfågel, påfågelkyckling