Brahma, hönor, ruvar
Äggkläckning
Naturlig ruvning

Den absolut naturligaste metoden för att kläcka är självklart nog hönans naturliga ruvning. Fördelarna är många: hönan vänder och vakar äggen på ett sådant sätt som den mest sofistikerade äggkläckningsmaskin bara kan drömma om. Förutsatt att ruvningen inte sker mitt i vargavintern står hönan för en ypperlig reglering av miljövariabler som temperatur och luftfuktighet.

Nackdelarna finns dock. Hönan, oavsett storlek, kan bara ruva ett begränsat antal ägg. Risken finns att hönan går ifrån äggen för länge samt att äggtokiga hönskollegor tar ägg från varandra vilket gör att det i bästa fall blir svåröverblickat.

Ett faktum som både kan ses som en för- och nackdel är att naturligt ruvade kycklingar inte blir lika tama som sina maskinkläckta syskon, detta på grund av att kycklingarna lär sig hönans reserverade hållning till utomstående (husse / matte inklusive).

 Benbefjädrade dvärghöns, Sabelpoot, hönor, ruvar, guld vit porslin

Benbefjädrade dvärghöns, Sabelpoot, kyckling under vinge

Maskinkläckning, metoder

Det finns i princip två olika typer av äggkläckningsmaskiner, med eller utan fläkt. De fläktförsedda maskinerna har egentligen bara en nackdel jämfört med de utan: de är dyrare och är oftast något större.

Eftersom äggens utvecklingsprocessen hos en kyckling ställer stora krav på omgivande temperatur, syreinnehåll & luftfuktighet är det viktigt att man inte har för stora variationer av dessa parametrar i maskinen. Med en fläkt cirkulerar man luften och ser till att alla ägg i maskinen har rätt förutsättningar vad gäller omgivande luft.

Man kan fråga sig om äggen som ligger under en höna har en perfekt distribuerad omgivande temperatur och luftfuktighet och i sådana fall varför man strävar efter dylika förhållanden i en kläckningsmaskin? Självklart är så inte fallet, man vet dock att miljöparametrar såsom temperatur måste hållas inom givna gränser. Om man strävar efter att ligga så nära den perfekta ruvningsmiljön som möjligt blir systemet mindre känsligt för yttre störningar såsom ej perfekt luftcirkulation, variationer i temperaturreglering etc.

Äggen tål en tillfällig temperatursänkning (en ruvande höna måste också äta...) men är mycket känsliga för temperaturer över 40 grader då de dör väldigt snabbt.

Äggkläckningmaskin utan fläkt

Dessa kläckare förlitar sig helt och hållet på passiv luftcirkulation, d v s varm luft stiger uppåt och inkommande luft tas in i nederdelen av maskinen. På grund av temperaturskillnaden mellan ovansidan och botten lämpar sig dessa maskiner aldrig för kläckning av mer än ett lager ägg åt gången vilket begränsar dess utformning och kläckkvantitet.

På grund av den stillastående luften skall den inställda temperaturen ligga något högre än i de fläkt- och fjäderförsedda kläckarna. Exakt hur mycket varierar från modell till modell, konsultera därför tillverkarens handbok.

   

 

Benbefjädrade dvärghöns, Sabelpoot, nykläckt kyckling

Benbefjädrade dvärghöns, Sabelpoot, Japanska sikleshöns, nykläckta kycklingar

Äggkläckningsmaskin med fläkt

Om äggkläckningsmaskinen cirkulerar luften med hjälp av en fläkt kan man i betydligt större utsträckning tillse att temperaturen och luftfuktigheten distribueras jämt. Detta är värdefullt då man strävar efter att samtliga delar på samtliga ägg skall ligga så nära den optimala ruvningsmiljön som möjligt.

Temperaturen skall ligga på 37,5 grader C. Luftfuktigheten skall vara ca 55-60% under större delen av kläckningen men skall de sista 3 dagarna ökas till  70-80% (hönsägg) eller 80-90% (påfågelägg), detta för att äggskalen skall bli porösare varvid kycklingen lättare skall kunna ta sig ut.

Naturlig ruvning tillsammans med maskinkläckning

En annan metod av naturlig ruvning tillåter maximal äggproduktion. Det är användandet av en ruvhöna eller anka. Man plockar hönsäggen så fort de är lagda och lägger dem under en ruvande höna eller anka. Äggen låter man sen ligga under fosterföräldern tills det endast är två till tre dagar kvar tills de skall kläckas. Äggen plockas då bort och läggs i en äggkläckningsmaskin. En ny omgång ägg kan sedan läggas under hönan och man upprepar proceduren.

 

Allmänt om maskinkläckning
Maskinens placering

Maskinen skall placeras i ett rum med normal rumstemperatur som bör vara konstant hela dygnet. Undvik att ställa maskinen i direkt solljus (solstrålarna värmer maskinen vilket gör maskinen påverkad av vädret utanför) eller i drag. Om man har en välisolerad maskin kan den med fördel placeras i ett garage/uthus, det viktiga är att temperaturen är konstant. Om detta ine är möjligt är det viktigt att kontrollera att maskinen kan hålla värmen vid både kallast och varmast tänkbara omgivningstemperatur. Tänk också på att ju kallare det är där maskinen står, desto mer energi går åt för att hålla rätt temperatur i maskinen.

Dags för äggen att läggas i kläckaren

När alla de ovanstående punkterna är omhändertagna och maskinen har uppnått stadigvarande arbetstemperatur har det blivit dags att lägga in äggen i äggkläckningsmaskinen.

Ta fram äggen från förvaringen och och låt dem långsamt värmas upp till rumstemperatur om de är kalla. Placerar man kalla ägg i en varm och fuktig kläckare kommer det att bildas kondens på äggen vilket ökar risken för bakterier att tränga in genom porerna.

Äggen skall förvaras med den spetsiga sidan neråt. De kan även förvaras liggandes men detta försämrar kläckresultaten. Förvaring av ägg med den spetsiga sidan upp bör aldrig göras då kläckresultaten minskar drastiskt.

Vändning av ägg och kläckning

I de fall där man inte har en helautomatisk maskin får man vända äggen för hand.

De första 24 timmarna i maskinen skall äggen ej vändas. När ett dygn har gått är det dags att börja vända äggen, detta gör man minst 2 gånger dagligen, förslagsvis morgon och kväll.

En höna tros vända sina ägg en gång i timmen, vilket hon gör genom att rulla dem under sig med hjälp av näbben.

Tre dagar innan äggen skall kläckas slutar man att vända dem. Kycklingen har nu intagit det läge den skall ha när den hackar sig ur ägget. Fortsätter man att vända ägget i detta stadiet kan kycklingen misslyckas med att ta sig ur då öppningen den gjort kan vara vänd mot botten av maskinen eller mot ett annat ägg. Från det att kycklingen har pickat ett litet hål på äggskalet tar det ytterligare 0.5-1 dygn innan den är ute. 

Om det är kycklingar som inte orkar ta sig ur - hjälp dem inte ut, det finns en anledning till att de inte kommer ur ägget. Hjälper man dem ut och de mot förmodan lyckas överleva blir det ett svagare djur. Låt naturen ha sin gång.

 

Ruvningstider

Ruvningstemperaturen har en viss inverkan på ruvningstiden, likaså vet man också att ett helt färskt ägg kläcks något snabbare än ett äldre. De antal dagar som anges i tabellen nedan är därför ett medeltal.              

Vaktlar 17 dagar
Höns 21 dagar
Fasaner 23 dagar
Påfåglar 28 dagar
Kalkoner 28 dagar
Ankor 28 dagar
Pärlhöns 30 dagar
Myskankor 34 dagar

 

Omvandlingstabell,
Farenheit till Celsius
  

F

C

97

36,1

97,5

36,4

98

36,7

98,5

36,9

99

37,2

99,5

37,5

100

37,8

100,5

38,1

101

38,3

101,5

38,6

102

38,9

102,5

39,2

103

39,4

103,5

39,7

104

40

104,5

40,3

105

40,6

105,5

40,8

 

Luftkvalitet i kläckaren
Ventilation

I likhet med alla andra levande organismer på vår planet kräver embryot i ägget syre. Syret kommer in i ägget genom porer i skalet och den koldioxid som bildas under processen lämnar ägget på samma sätt. Utan tillgång på friskt syre kvävs embryot, därför är god ventilation lika viktigt som rätt temperatur och luftfuktighet. I takt med att embryot växer krävs dessutom större och större mängder syre och således ökar behovet av ventilation. För att kompensera för detta öppnar man lufttillförseln gradvis. När lufttillförseln ökas kan det vara svårare att hålla luftfuktigheten på rätt nivå eftersom mer vatten krävs och därför bör man vara observant på detta.

Vid händelse av strömavbrott vid kläckning i en äggkläckningsmaskin med fläkt bör man öppna luckan för att ersätta den av fläkten skapade ventilationen, i annat fall finns det stor risk att embryona kan dö av syrebrist. I detta fall är det naturligtvis en fördel med en hög rumstemperatur då äggen kyls ner långsammare.

I en kläckare utan fläkt är inte detta nödvändigt utan luckan bör hållas stängd för att inte värmen skall släppas ut.

Vid användning av äggkläckningsmaskiner utan fläkt är det viktigt att det finns ventilationsdon i både ovansida och botten för att luften skall kunna röra sig genom apparaten, trots avsaknaden av fläkt.

Luftfuktighet

Strax efter att en höna lagt ett ägg bildas en liten luftbubbla i ena änden av ägget. Eftersom luftbubblans storlek ändrar sig beroende av bland annat temperatur och luftfuktighet skiljs den från resten av ägget av ett elastiskt membran.

Ju torrare den omgivande luften är, desto större blir bubblan då vätskor i ägget avges snabbare. Det motsatta förhållanden gäller vid fuktigare omgivningar: luftbubblan blir mindre eftersom ägget inte avger tillräckligt med vatten för att ge plats åt luftbubblan. 

När kycklingen för första gången pickar hål på skalet sker det på en plats direkt ovanför luftbubblan, detta för att den inte ska drunkna av vätskan i ägget. Om luftfuktigheten varit för låg kan luftbubblan vara för liten och kycklingen dör då den försöker ta sig ut.

Därför är det viktigt att man kontrollerar luftblåsans storlek i ägget med jämna mellanrum, speciellt noggrann bör man vara den sista veckan innan kläckning. Att kontrollera luftblåsan gör man enkelt genom att lysa äggen. Blåsan skall då utgöra 1/4 -1/3 av ägget. Beroende på blåsans storlek, för stor eller för liten, måste fuktigheten ökas respektive minskas. Detta reglerar man med de vattenskålar man har i maskinen, ju större vattenyta desto högre vattenavdunstning och därmed luftfuktighet. Man kan även öka den ytterligare genom att t.ex. lägga en tvättsvamp (=stor vattenyta) i vattenskålen. Luftblåsans storlek kan regleras på bara ett par dygn.

Tänk på att omgivningens luftfuktighet kan variera kraftigt beroende på årstid och väder vilket naturligtvis också påverkar fuktigheten i kläckmaskinen på grund av den nödvändiga ventilationen.

Det är också viktigt att påpeka att äggens storlek påverkar hur känsliga det är mot förändringar i luftfuktigheten. Eftersom ägg innehåller ungefär samma mängd (=massa) skal innebär det att stora ägg har tunnare skal än mindre vilket gör att de påverkas olika mycket. Således bör man undvika att blanda olika äggstorlekar i samma kläckomgång eftersom feltoleranserna krymper.

Anledningen till att man bör öka luftfuktigheten de sista dagarna innan kläckning är för att göra skalet något mjukare samt att minska skalets benägenhet att torka fast mot den stackars kycklingen som har fullt upp med att ta sig ut ur ägget.

Felsökning vid maskinkläckning

Symtom Trolig orsak Åtgärd
     
Klart ägg, obefruktat För få tuppar Öka antalet tuppar i flocken
  Tävling mellan avelstuppar Använd inte för många tuppar.
  För gammal tupp Ersätt med ny, yngre tupp.
  Ägg skadade av miljön Samla ihop äggen ofta, helst dagligen.
  Ägg lagrade för länge och på felaktigt sätt Lagra äggen i 8 - 12 grader och med ca 60 % fuktighet. Lägg äggen i kläckaren senast 7 dagar efter insamlandet.
  Avelsgruppen bor för trångt Se till att djuren har större yta att vistas på.
     
     
Blodring i ägget Äggen har lagrats felaktigt. Följ rekommendationen av lagring - och insamling av avelsägg
  Felaktig temperatur i kläckaren. Kolla termometerns noggrannhet i kläckaren och följ anvisad temperatur.
  Felaktig desinficering Följ anvisad desinficering
     
     
Döda embryon i ett tidigt stadium. Felaktig temperatur i kläckaren (troligtvis för hög). Följ anvisad temperatur.
  För få vändningar av äggen. Vänd äggen minst två gånger dagligen.
  Otillräcklig ventilation Öka ventilationen i kläckaren, kanske även i rummet, men undvik drag.
  Felaktig kost. Tillhandahåll ett välbalanserat foder till avelsdjuren.
     
     
Fullt utvecklad kyckling som har dött utan att ha hackat hål på skalet. Låg medelfuktighet Följ anvisning vilken luftfuktighet de olika raserna skall ha.
  Felaktig temperatur i kläckaren. Kolla termometerns noggrannhet i kläckaren och följ anvisad temperatur.
  Otillräcklig ventilation i kläckaren Justera ventilationen
  Nedkylning av ägg. Samla in ägg regelbundet och lagra dem under rätta förhållanden
  För få vändningar av äggen. Vänd äggen minst två gånger dagligen.
  Avelsgrupp som är sjuk eller är i dålig kondition. Var noga med den dagliga kontrollen efter sjuka djur och använd ett välbalanserat foder till avelsdjuren.
     
     
Kyckling som hackat hål på skalet men ej har kläckts. Otillräcklig luftfuktighet. Öka luftfuktigheten de sista dagarna inför kläckning enligt anvisning.
  Felaktig ventilation. Öka ventilationen i kläckaren, kanske även i rummet, men undvik drag.
  Felaktig hantering av avelsäggen orsakar fel position av embryot i ägget. Under lagring av äggen placera dem med spetsen nedåt. Vänd äggen minst två gånger dagligen förutom de tre sista dagarna innan kläckning, enligt anvisning.
     
     
För tidigt kläckta kycklingar, många gånger med blodig navel. För hög temperatur i kläckaren. Följ anvisad temperatur. Kontrollera termometern. Kolla temperaturen i rummet där kläckaren står, direkt solljus påverkar värmen i maskinen.
  Äggen har lagrats fel Följ rekommendationen av lagring - och insamling av avelsägg
     
     
Sent kläckta kycklingar eller ägg som inte kläcks samtidigt. Låg temperatur i kläckaren. Följ anvisad temperatur.
  Gamla eller felaktigt lagrade ägg. Samla in ägg regelbundet och lagra dem under rätt förhållanden
     
     
Klibbiga embryon (embryon kan vara insmorda med ägginnehåll. Hög medelfuktighet i kläckaren. Följ rekommenderad luftfuktighet. Håll koll på äggets luftblåsa för justering av luftfuktigheten.
  Låg temperatur i kläckaren Följ anvisad temperatur.
  Otillräcklig ventilation i kläckaren Öka ventilationen i kläckaren, kanske även i rummet, men undvik drag.
  Felaktig desinficering av äggen. Följ anvisad desinficering
     
     
Embryon som sitter fast i skalet. Låg fuktighet i kläckaren, speciellt under kläckning Öka luftfuktigheten i kläckaren genom att öka avdunstningen av vattnet.
  Överdriven ventilering. Minska ventilationen men behåll minimum av luftgenomströmningen för att undvika att embryot kvävs.
     
     
Invalidiserad och missbildad kyckling. Felaktig temperatur i kläckaren (troligtvis för hög). Följ anvisad temperatur.
  Låg fuktighet i kläckaren Öka luftfuktigheten i kläckaren genom att öka avdunstningen av vattnet.
  Felaktig lagring eller vändning av äggen i kläckaren. Under lagring av äggen placera dem med spetsen nedåt. Vänd äggen minst två gånger dagligen förutom de tre sista dagarna innan kläckning, enligt anvisning.
  Ärftlighet. Rätt urgallring av avelsdjur och praktiserande av avel reducerar problemen.
  Felaktig kost. Tillhandahåll ett välbalanserat foder till avelsdjuren.
     
     
Onormala, svaga eller små kycklingar. För hög temperatur i kläckaren under kläckning. Följ anvisad temperatur.
  Från små ägg blir det små kycklingar. Använd endast normalstora eller stora ägg. De skall vara så rastypiska som möjligt.
  Otillräcklig fuktighet i kläckaren. Följ anvisning vilken luftfuktighet de olika raserna skall ha.
  Felaktig ventilation. Öka ventilationen i kläckaren, kanske även i rummet, men undvik drag.
  Felaktig kost. Tillhandahåll ett välbalanserat foder till avelsdjuren.
  Överdriven desinficering av kläckare. Följ anvisad desinficering.
  Avelsgrupp som är sjuk eller är i dålig kondition. Var noga med den dagliga kontrollen efter sjuka djur och använd ett välbalanserat foder till avelsdjuren.